Sıcak Hava Kurut.

Fan vasıtasıyla kırılmış plastik ürünler, siklon içine aktarlır.Siklondan hava tahliye edilir ve ürün döner hava valfin üzerine düşerek, sistemin içine dengeli stabil ürün beslemesini sağlar.Sistemin gövde fanı bir tarafdan ürünü alırken, resistanslarla ısıtılmış sıcak havayıda kendine çeker.Sıcak hava ile ürün gövde içerisinde uzun yolda dönerek, ısının ürün içine nüfuz etmesi sağlanır.Ürün üzerindeki nem, diğer boşaltma siklonunda dışarıya tahliye edilirken, ürün kurumuş şekilde istenilen bölgeye aktarma yaptırılır.

Altech otomasyon sistemi uygulanmış olunup, düşük enerji ile ürünler kurutulup bir sonraki istasyona geçmesinde öncülük eder, Sistemin avantajı ; Sistem continous olup, devamlı çalışmakta ve operatöre gereksinim kalmamaktadır.Aşırı sürtünme olmadığından dolayı ürün yapı ve renginde değişim olmaz.Bıçak, rulman yağ vs gibi bakım maliyetleri yoktur.